Bellevue Ejendomsinvest A/S investering med omtanke

Bellevue Ejendomsinvest A/S er en Aarhus-baseret virksomhed stiftet i 2012 af Knud Erik Rasmussen og Henning Norup (bestyrelsesformand). I 2016 er Christian S. Broch-Lips optaget i ejerkredsen. Virksomheden har til formål at investere i nyere ejendomme inden for boligudlejning samt blandede cityejendomme. Geografisk investeres i Aarhus/Østjylland og hovedstadsområdet.

Hvert opkøb finansieres med kreditforeningslån og egenkapital, og placeres i separate ejendomsselskaber. Op til 90% af aktierne i disse selskaber tilbydes eksterne investorer, som kan anvende såvel frie midler (evt. fra holdingselskab) som pensionsmidler til investeringen.

Bellevue Ejendomsinvest samarbejder med anerkendte rådgivere inden for ejendomsjura, administration, byggeteknik og revision, så alle aspekter vedr. opkøb og drift af ejendommene bliver grundigt analyseret og løbende udviklet.

BELLEVUE EJENDOMSUDVIKLING A/S

Bellevue Ejendomsudvikling er et helejet selskab under Bellevue Ejendomsinvest A/S. Selskabets formål er at opføre boligejendomme i form af etagebebyggelser og rækkehuse til udlejning eller salg til forbrugere. Selskabet identificerer og opkøber byggegrunde i Aarhus/Østjylland og hovedstadsområdet.

I samarbejde med arkitektfirmaer og andre rådgivere udvikles et byggeprojekt tilpasset de konkrete markedsforhold. Byggerierne gennemføres som total- eller hovedentrepriser.

Til hvert byggeri stiftes et projektselskab, hvor til der inviteres eksterne investorer med i ejerkredsen. Bellevue Ejendomsudvikling indtager projektudviklerrollen gennem hele projektets løbetid.

Bellevue Ejendomsinvest